Camerawet
Ons Parlement heeft een wet gestemd die de plaatsing en ook het gebruik van bewakingscamera's regelt. Deze Wet van 21 maart 2007 is gekend als de Camerawet.

Volgens de camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat alleen voor volgende doelen beelden verzamelt, verwerkt of bewaart:

- misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. mede-eigenaar die vandalisme wil tegengaan in de inkomhal van een appartementsgebouw).

- overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. gemeente die wil beletten dat hangjongeren bepaalde straten of pleinen terroriseren).

- de openbare orde te handhaven (bv. tijdens een jaarlijkse braderie).

 
Aan de ingang van elke plaats waar camerabewaking plaatsvindt, moet je een pictogram aanbrengen dat aangeeft dat deze bewaking plaatsvindt.
 
Elk videobewakingssysteem die een opdracht van bewaking en toezicht uitoefent dient aangemeld te worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). Dit kan via deze link
 
   
Regels die moeten worden gerespecteerd bij het installeren van bewakingscamera's vind je terug op de website van CBPL
Fac International - Webbekomstraat 66/B - 3290 Webbekom (Diest) - facint@facint.be